Ik ondersteun en begeleid organisaties met interim-management
en voor ontwikkeltrajecten uit om organisaties beter te laten
functioneren. Maar ook effectieve vormen van samenwerking
tussen organisaties (o.a. bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke
partijen, bewoners). Om samen betere resultaten te boeken.
Tevens geef ik intervisie aan professionals, zodat zij beter in staat zijn
om effectief te werken. Ik doe dit voor bedrijfsleven en voor overheden.
Harmsen-procesmanagement heb ik opgericht in 1998.

Ik ben:
politicoloog en internationaal Certified Management Consultant (CMC)
Facilitator Intervisie van de Orde van Organisatiekundigen
lid van en actief in diverse beroepsorganisaties, o.a.
OOA (Orde van Organisatiekundigen en – Adviseurs),
VB
(Vereniging voor Bestuurskunde)
actief in samenwerkingsverbanden met andere professionals

Ik heb onder meer gewerkt als beleidsadviseur / projectleider bij de
gemeenten Amsterdam en Almere, alsmede bij de regio Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik onde