Ik werk voor overheden, bedrijfsleven en voor maatschappelijke
organisaties. Mijn opdrachtgevers zijn onder meer:

Rijk en provincies 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van VWS, provincie Overijssel,

provincie Flevoland, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland


Gemeenten
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Amsterdam, Bronckhorst,

Den Bosch, Delft, Den Haag, Ede, Eersel, Groningen, Haarlemmermeer,
Heerenveen, Landerd, Leiden, Maastricht, Molenwaard, Noordenveld, Ridderkerk,
Rijswijk, Roermond, Veere, Venlo, Velsen, Zaanstad, Zwolle, e.a.

Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
ING, UWV, woningcorporatie Eigen Haard-Amsterdam, Vesteda, Zorgbalans,
onderwijs, e.a.