(Interim-) Management

Ontwikkelprocessen van én tussen organisaties

 (Strategisch) Advies en coaching

Intervisie


Voorbeelden:

 bestuurlijke vernieuwing / participatie 

 Omgevingswet

interim management in het fysiek domein en bij zorg/welzijn

ontwikkeltrajecten voor organisaties

intervisie van professionals bij bedrijfsleven en overheid