“Thijs weet te

  bereiken dat we

  daar als team

  zitten. Aandacht

  voor iedereen.”

Management
Samen met betrokkenen
verbeter ik werkprocessen
binnen organisaties,
als interim-manager.
Voor een effectieve
doorvoering van nieuwe
ontwikkelingen, een
goede inzet van mensen en
om het werk beter te
laten verlopen.
Voorbeelden:
projectleiderschap
  invoering Omgevingswet
interim-management
  openbare ruimte
interim-management
  welzijn en zorg

Advies en coaching
Begeleiden en ondersteunen
van zowel bestuurders
als medewerkers en strategische advisering. 

Zorgvuldig kijken hoe mensen in
hun werk staan, hoe de
omgeving naar hen kijkt
en waar zij naar toe willen
groeien. Maar ook intervisie
is mogelijk, om je professionele kwaliteiten
verder te ontwikkelen.
Voorbeelden:
 advisering
  van senior-adviseurs,
  leidinggevenden en
  bestuurders (o.a.
  colleges van B&W)
 (beleids-) onderzoek voor                     overheden

 

Ontwikkelprocessen
van organisaties en
tussen organisaties
Ik begeleid vernieuwingsprocessen
en samenwerkingsprocessen
bij / tussen organisaties.
Zodat gezamenlijk
betere resultaten
worden geboekt.
Voorbeelden:
samenwerking in de
  waterketen tussen
  gemeenten, waterschappen
  en provincie
 implementatie invoering                      Omgevingswet
 uitdaagrecht en afstemming
  tussen overheden en                            maatschappelijke initiatieven

 

“De rust die Thijs brengt, zijn scherpe vragen en de 
 ruimte die hij geeft voor humor. Hij bewaakt het proces
 goed en zorgt dat de stappen goed worden doorlopen.”