Ik ondersteun en begeleid organisaties met interim-management
en voer ontwikkeltrajecten uit om organisaties beter te laten
functioneren. Ik werk aan effectieve samenwerking
tussen organisaties (o.a. bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke
partijen, bewoners). Om samen betere resultaten te boeken.
Tevens geef ik intervisie aan professionals, zodat zij beter in staat zijn
om effectief te werken. Ik doe dit voor overheden, maatschappelijke organisaties
en bedrijfsleven.
Harmsen-procesmanagement heb ik opgericht in 1998.

Ik ben:

politicoloog en internationaal Certified Management Consultant (CMC)

 facilitator Intervisie 

lid van de Vereniging voor Bestuurskunde

• lid van de Orde van Organisatieadviseurs

actief in samenwerkingsverbanden met andere professionals

 

Ik heb onder meer gewerkt als beleidsadviseur / projectleider bij de
gemeenten Amsterdam en Almere, alsmede bij de regio Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik onde